Invitasjon

Vestlandske Skistemne

NC Hopp 21. og 22. mars 2020

På vegne av NSF og Idrettslag på Voss inviterer me hoppvener velkommen til Voss og Bavallen:

  1. og 22. mars 2020.
    Bavallen HS 105 – bakkerekord 107,5 m.
    Nytt isspor og oppgradert bakkeprofil.
    Klassar : Veteran, C, B, A, KA, KE og Elite. 

Rennprogram :

Startnummer blir utdelt på lagleiarmøte fredag kveld kl 19.30 – plass blir avgjort seinare.

Laurdag : kl 10.00 – treningsomgang, deretter prøveomgang, 1. omgang og finale.
Søndag : kl 10.00 – prøveomgang, 1. omgang og finale.
Laurdag : Bankett med premieutdeling kl 19 .00 på Fleiscer's hotell. Underhaldning og mat (Vossatapas kr 250,- )
Søndag : premieutdeling i bakken. 

Påmelding:

Via sportsadm. på NSF si nettside – kr 170,- pr dag.
Til bankkonto: 3480 20 13770 – Vestlandske skistemne.
Må betalast ved påmelding. 

Garderobar i bakken
Overnatting: Tilbod kjem på vår nettside: Vestlandske skistemne NC hopp .
Der blir òg annan info lagt inn når det nærmar seg rennstart. 

Gåvepremiar m.a. gratis hotellopphald med gratis flyging i Voss Vind med eigen hoppdress i mai / juni.

Velkommen til tradisjonsrike Bavallen!

Idrettslaga Eldar, Bulken , Voss IL, Vargar, Viljar, Bjørgum , Ulvik, Vik .