NM normalbakke avlyst

NM normalbakke 30.-31/03/2019

Vestlandske skistemne, idrettslag på Voss, NM komiteen har jobba i Bavallen på fredag, og avslutta dagen med telefon - styremøte.
Onsdag denne veka var det greie forhold i Bavallen med såle i bakken og ca.20-25 cm nysnø oppå. Natt til torsdag, og heile torsdag kom det ca. 50 mm regn på Voss. Dette kombinert med fønvind feia vekk all nysnøen. Mindre regn i dag, men mildt. Resultat er at ved synfaring i dag er sålen i bakken i full oppløysing. Me ser bar bakke fleire plassar. Den som på onsdag var hard. Med mildvêr og regn også i heile neste veke, har me i organisasjonskomiteen gjort vedtak om at det ikkje er mogleg å gjennomføra NM normalbakke 30. og 31. mars under forsvarlege forhold. Me har ein del kunstsnø på lager, men ikkje nok til heile arealet. Me beklagar dette på det sterkaste.

Me har jobba intenst dei siste 14 dagane med:

¤ Oppretta 23 avsatsar i farten
¤ Reparert heisen, tetta vant to plassar på sletta
¤ Sponsing frå Voss Sparebank, Vekselbanken AS, Sparebanken vest, Hordaland fylkeskommune, Voss kommune og NM hotellet Fleischer. Annonser i NM program. NM var budsjettert med noko overskot.
¤ Ordna meir garderobeplass – telt og bussar.
¤ Ordna overnattingstilbod, NM hotell og bankett.
¤ Sporet er heilt perfekt – held minus 12 grader trass i mildvêret.

Bavallen er no ein topp moderne normalbakke – klar til gode renn og trening.
Me får Norgescup i 2020 , og er oppmoda om å søkja NM normalbakke i
2021. Me set stor pris på våre sponsorar og kjem til å venda oss til dykk
ved framtidige tilskipingar.

Hopphelsing – med skuffelse og beklagelse, men me styrer ikkje snø og varme.
NM org komité – Bavallen, Voss: Magne Sørestrand, leiar.