Vestlandske Skistemne

NC Hopp 21. og 22. mars 2020                                                                        

På vegne av NSF og Idrettslag på Voss inviterer me hoppvener velkommen til Voss og Bavallen:

  1. og 22. mars -20.

Bavallen HS 105 – bakkerekord 107,5 m  - nytt isspor og oppgradert bakkeprofil.   

Klassar : Veteran , C, B , A , KA , KE og Elite .

 

Rennprogram :

Startnr blir utdelt på lagleiarmøte fredag kveld kl 19.30 – plass blir avgjort seinare ,- 

Lørdag kl 10.00 - treningsomgang , deretter prøveomgang , 1. omgang og finale.

Søndag : kl 10.00 - prøveomgang , 1.omgang og finale.

Lørdag : Bankett med premieutdeling kl 19 .00 på Fleiscer hotell.

Underhaldning og mat ( vossatapas kr 250,- )

Søndag premieutdeling i bakken.

 

                               PÅMELDING 

Via sportsadm. På NSF si nettside – kr 170,- pr dag .

Til bankkonto : 3480 20 13770 – Vestlandske skistemne.

Må betalast ved påmelding . 

 

Garderober i bakken.

Overnatting – tilbud kjem på vår nettside: 

Vestlandske skistemne NC hopp .

Der blir og anna info lagt inn nærmere rennstart. 

Gåvepremier m.a Gratis hotellopphald m. gratis flyging i Voss vind med eigen hoppdress i Mai / Juni.

Velkommen til tradisjonsrike Bavallen .

Idrettslaga Eldar, Bulken , Voss IL, Vargar, Viljar, Bjørgum , Ulvik, Vik .

Arrangørar:

Bulken IL

Bulken IL

IL Viljar

IL Viljar

IL Vargar

IL Vargar

Bjørgum IL

Bjørgum IL

IL Eldar

IL Eldar

Voss IL

Voss IL