Vestlandske Skistemne

NC Hopp 21. og 22. mars 2020

På vegne av NSF og Idrettslag på Voss inviterer me hoppvener velkommen til Voss og Bavallen:

21. og 22. mars 2020.
Bavallen HS 105 – bakkerekord 107,5 m.
Nytt isspor og oppgradert bakkeprofil.
Klassar : Veteran, C, B, A, KA, KE og Elite. 

Rennprogram :

Startnummer blir utdelt på lagleiarmøte fredag kveld kl 19.30 – plass blir avgjort seinare.

Laurdag : kl 10.00 – treningsomgang, deretter prøveomgang, 1. omgang og finale.
Søndag : kl 10.00 – prøveomgang, 1. omgang og finale.
Laurdag : Bankett med premieutdeling kl 19 .00 på Fleiscer's hotell. Underhaldning og mat (Vossatapas kr 250,- )
Søndag : premieutdeling i bakken. 

Påmelding:

Via sportsadm. på NSF si nettside – kr 170,- pr dag.
Til bankkonto: 3480 20 13770 – Vestlandske skistemne.
Må betalast ved påmelding. 

Garderobar i bakken
Overnatting: Tilbod kjem på vår nettside: Vestlandske skistemne NC hopp .
Der blir òg annan info lagt inn når det nærmar seg rennstart. 

Gåvepremiar m.a. gratis hotellopphald med gratis flyging i Voss Vind med eigen hoppdress i mai / juni.

Velkommen til tradisjonsrike Bavallen!

Idrettslaga Eldar, Bulken , Voss IL, Vargar, Viljar, Bjørgum , Ulvik, Vik .

Arrangørar:

Voss IL

Voss IL

Bjørgum IL

Bjørgum IL

VIK IL

VIK IL

IL Viljar

IL Viljar

IL Vargar

IL Vargar

IL Eldar

IL Eldar

Bulken IL

Bulken IL

ULVIK IL

ULVIK IL